Általános szerződési feltételek

Cupcakebaby webshop

Alapvetések a webshop működése során

Jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum (ÁSZF) rögzíti a Cupcake Baby Kft. , — Cím: 1028 Bp. Patakhegyi utca 17. 4/5, Cégjegyzékszám:  01 09 354278, Adószám: 27329283241– www.cupcakebaby.hu weboldalon elérhető online szolgáltatása (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) leírását és igénybevételének feltételeit.

A www.cupcakebaby.hu weboldalon a Cupcake Baby Kft. bemutatja azokat a termékeket, amelyeket az oda ellátogató személy kiválaszthat. Az egyes termékekkel kapcsolatos tudnivalókat, ismertetőket és a termékek képeit a termék adatlapja tartalmazza.

A Felhasználó – a megfelelő regisztrációt követően – az aktuális termékek kínálata alapján állíthatja össze azt a termék listát, amelyet meg szeretne vásárolni. A kosár összeállítása és az egyéb szükséges adatok megadása után a Cupcake Baby Kft. – amennyiben a termékek elérhetők – a kiválasztott termékeket házhoz szállítja, vagy a vásárló azt személyesen átvenni megérkezik a megjelölt helyre a kiválasztott időben, és ott ajánlatot tesz a Felhasználó számára azok átvételére. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a termékeket vagy azok egy részét nem veszi át, úgy az átvételt indoklás nélkül megtagadhatja. Amennyiben egyetlen termék sem kerül átvételre, úgy a Cupcake Baby Kft. szolgáltatási díjat nem számol fel, egyébként a szolgáltatás díjköteles.

Csak azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe a Szolgáltatást, akik elfogadják az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához, valamint megfelelően regisztráltak a www.cupcakebaby.hu weboldalon (továbbiakban: a „Felhasználó”).

A szolgáltatás igénybevétele

A Szolgáltatás igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. A Cupcake Baby Kft. jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a www.cupcakebaby.hu honlapon közzéteszik. A termékeket a Szolgáltatás keretében kiválasztó Felhasználó a módosítás hatálybalépését követő újabb kosár leadással fogadja el a módosított ÁSZF-et. Az ÁSZF lényeges módosítása esetén a Cupcake Baby Kft. e-mailben értesíti a korábban regisztrált Felhasználóit az új ÁSZF hatályba lépéséről, melyet ők a Szolgáltatás ismételt igénybevételével fogadnak el. A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók.

 

Regisztráció,  automatikus visszaigazolás

A Felhasználó kizárólag előzetes regisztrációt követően jogosult a termékek kiválasztására és a kosár összeállítására. Felhasználó a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. Ha változás következik be a Felhasználó adataiban, akkor köteles azonnal értesítést küldeni erről a változásról a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben. A Felhasználó ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is. Nem a fentieknek megfelelő adatok megadásából, vagy az értesítés elmaradásából eredően a Szolgáltatás elmaradásáért, illetve esetleges kárért a Cupcake Baby Kft. nem vállal felelősséget

Cupcake Baby Kft. jogosult a Felhasználó regisztrációját (és ezzel együtt Felhasználói fiókját) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a Felhasználó megszegte az ÁSZF-et. A regisztráció törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

Cupcake Baby Kft. a kosár összeállítását követő legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Felhasználó részére, amely tartalmazza a kiválasztott termékek megnevezését, azok kiválasztáskor érvényes árát, valamint a szolgáltatási díj összegét. Ez az automatikus visszaigazolás ugyanakkor semmilyen tekintetben nem minősül a Cupcake Baby Kft. eladási ajánlatának, azt ugyanis a Cupcake Baby Kft. a kiszállításkor, illetve a személyes átvételkor teszi meg a Felhasználó részére.

Biztonság

A regisztráció során a Felhasználónak létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Felhasználó köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni Cupcake Baby Kft. -t, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Felhasználó ezen feltételezése, Cupcake Baby Kft. jogosult a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Felhasználót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. A Cupcake Baby Kft. nem felelős a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.

A weboldal használata, működése

A www.cupcakebaby.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Cupcake Baby Kft. , amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet.

A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a Cupcake Baby Kft. , sem más Felhasználók jó hírét és jogait.

A Weboldal egyes részei a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. Sütiket (cookie-kat) használnak, amelyek a Felhasználó számítógépén tárolódnak. A Szolgáltató weboldalán megtalálható Adatkezelési szabályzatában találhatóak a sütikre vonatkozó rendelkezések

A Szolgáltatás elérhetősége

Cupcake Baby Kft. a Szolgáltatást Budapesten nyújtja. A Szolgáltatás műszaki szempontjait tekintve nem tudja garantálni a Felhasználó számára azt, hogy a Szolgáltatás százszázalékos mértékben, mindenkor elérhető lesz, vagy hibamentesen fog működni. Műszaki hiba esetén a Felhasználó bejelentheti a hibát a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben. Ekkor a Cupcake Baby Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül megszűntesse.

A Cupcake Baby Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók hozzáférését korlátozza a www.cupcakebaby.hu honlaphoz mindaddig, ameddig az szükséges a javítások és karbantartások elvégzéséhez, illetve a rendszer fejlesztéséhez vagy új rendszerelemek bevezetéséhez.

Minimum rendelési összeg nincs.

Felelősség

Annak ellenére, hogy a Cupcake Baby Kft. megtesz minden tőle elvárhatót a www.cupcakebaby.hu honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Felhasználó számára. A Cupcake Baby Kft. nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben a Cupcake Baby Kft. pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható – a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.

Cupcake Baby Kft. különösen nem felel az alábbiakért:

 • harmadik felekhez tartozó olyan honlapok tartalmai, amelyekre a www.cupcakebaby.hu honlapon keresztül lehet ellátogatni, a www.cupcakebaby.hu honlapon szereplő, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkek, harmadik személy által a Szolgáltatás honlapján keresztül megjelenített reklám vagy a hirdetés más formája;
 • hozzájárulása vagy tudomása nélkül a Szolgáltatás honlapjára feltett tartalom, amennyiben Cupcake Baby Kft. számára műszakilag nem lehetséges vagy kivitelezhető, hogy annak használatát megakadályozza;
 • a www.cupcakebaby.hu honlap nem kompatibilis a Felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával;
 • műszaki nehézségek, beleértve a www.cupcakebaby.hu honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat.

A jelen pont rendelkezései nem érintik Cupcake Baby Kft. tájékoztatással kapcsolatos és termékfelelősségét, továbbá a kellékszavatosságért való helytállását a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

.

Szolgáltatás ára

A megállapított árak magyar forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák.

Költségek

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

Abban az esetben, ha a kiválasztott termékek közül a Felhasználó végül egyet sem vesz át, a Cupcake Baby Kft. a kiszállításért, vagy személyes átvételért szolgáltatási díjat nem számol fel, egyébként a szolgáltatás díjköteles. Felhasználó a szolgáltatási díjat a ténylegesen átvett termékek vételárával egyidejűleg köteles megfizetni a Cupcake Baby Kft. részére.

A kiszállítást a Cup Cake Baby Kft. A kiszállítást a megrendeléstől számítva 62 óra múlva végzi el, személyes átvételre az alábbi címen van lehetőség: Budapest, Paulay Ede u. 48.

Lehetőség van egyéni igények szerinti speciális megrendelések felvételére és teljesítésére is – pl. nagyobb rendezvények, esküvők – de ezeket minden esetben személyes egyeztetés – árkalkuláció, egyéb – előzi meg a Szolgáltató telefonos elérhetőségén.

Az alábbi helységekbe szállítunk:

  • Budakalász
  • Budakeszi
  • Budaörs
  • Csobánka
  • Csömör
  • Diósd
  • Dunaharaszti
  • Dunakeszi
  • Érd
  • Fót
  • Gyál
  • Kistarcsa
  • Mogyoród
  • Nagykovácsi
  • Nagytarcsa
  • Pilisborosjenő
  • Pilisvörösvár
  • Pilisszentiván
  • Pomáz
  • Remeteszőlős
  • Solymár
  • Szentendre
  • Törökbálint
  • Üröm
  • Vecsés

A kiszállítás díjai idősávtól és szállítási helységtől (szállítási zónák) függően változnak. A Felhasználó a fizetendő szolgáltatási díj pontos összegéről a weboldalon a kiszállítási idősávnál tájékozódhat.

Ezek az alábbiak:

Zóna 1: 800 ft bruttó

Budapest, kerületek: V. ; VI. ; VII.

Zóna 2: 1200 ft bruttó

Budapest, kerületek: I. ; VIII. ; XIII. ; XIV.

Zóna 3: 1500 ft bruttó

Budapest, kerületek: II. ; III. ; IV. ; IX. ; X. ; XI. ; XII. ; XV.

Zóna 4: 2000 ft bruttó

Budapest, kerületek: XVII. ; XVIII. ; XIX. ; XX. ; XXI. ; XXII. ; XXIII.

Zóna 5: 2500 ft bruttó

Pest megye fent felsorolt további települései

A kosár összeállítása, termékek elérhetősége

A kosár a www.cupcakebaby.hu honlapon található termékekből való válogatást jelenti. A kosár összeállítása nem azonosítható a termékek megrendelésével, a Felhasználó oldalán nem teremt kötelezettséget a termékek megvásárlására.

Az adásvételi és a szolgáltatási szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF írtakkal összhangban a Cupcake Baby Kft. és a Felhasználó között csak abban az esetben jön létre szerződés a termékek megvásárlására vonatkozóan, ha kiszállításkor, vagy személyes megjelenéskor a Cupcake Baby Kft. által ajánlott termékeket vagy azok egy részét a Felhasználó elfogadja, azaz átveszi. Eddig az időpontig sem a Felhasználó, sem a Cupcake Baby Kft. egyetlen nyilatkozata és intézkedése sem értelmezhető ajánlatként vagy annak elfogadásaként.

A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a következő folyamaton keresztül jön létre:

 1. a Felhasználó összeállítja a kosarat (amely a szolgáltatási díjat tartalmazza)
 2. a Cupcake Baby Kft. automatikus visszaigazolást küld a bevásárlólista beérkezéséről
 3. Cupcake Baby Kft. házhoz szállítja a termékeket, vagy azt a vásárló átveszi személyesen
 4. Cupcake Baby Kft. tájékoztatja a Felhasználót a kiszállított termék(ek)ről és a fizetendő ellenszolgáltatásról (adóval növelt, szolgáltatási díjat is tartalmazó összegéről), amelynek során ajánlatot tesz azok vételére
 5. ezt követően a Felhasználó a termék(ek) átvételével kifejezi abbéli szándékát, hogy az átvett termék(ek)re vonatkozóan az adásvételi szerződést meg kívánja kötni. Az így létrejövő szerződést a Cupcake Baby Kft. által kibocsátott nyugta vagy számla igazolja. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján az így létrejövő szerződés üzlethelyiségen kívül kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melyet a Cupcake Baby Kft. nem iktat.

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével kifejezetten elfogadja és belegyezik abba, hogy a Cupcake Baby Kft. a szerződéskötést az átadott szállítólevélen vagy számlán igazolja vissza.

A Felhasználó vásárlási folyamata

A Felhasználó a házhozszállítási, vagy személyes átvételi kérését a www.cupcakebaby.hu honlapon található kérelem kitöltésével adja fel, a következők szerint. A Felhasználó a sikeres regisztrációt követően a terméket kiválasztja, kosárba helyezi, és megadja a szállítási, fizetési, valamint egyéb feltételeket, adatokat. A kérelem törlésére a kiszállítás napján kizárólag a Cupcake Baby Kft. jogosult. A Cupcake Baby Kft. a kiválasztott termékeket 10:00 és 16:00 között szállítja ki.

Átadás-átvétel

A termékek www.cupcakebaby.hu honlapon történő kiválasztásakor a Felhasználó megadja a pontos szállítási címet, valamint megjelöli azt az időpontot, amikor a házhozszállítás, vagy személyes átvétel alkalmas számára.

A Cupcake Baby Kft. köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a kért időpontban szállítsa le, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért vagy a teljesítés olyan elmaradásáért, amely olyan tények és/vagy körülmények következtében állt elő, amelyeket a Cupcake Baby Kft. nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna (pl. közlekedési akadály, előre nem látható esemény).

Személyes átvétel esetén a vásárló visszaigazoló e-mailben kódot kap, ezzel a kóddal tudja átvenni a terméket, személyes adatok megadása az átvételkor nem szükséges és nem is lehetséges.

Személyes átvétel helyszíne, elérhetősége: 1061 Budapest, Paulay Ede u. 48.

Fizetés

A termékek vételárát a Felhasználó csak a megrendeléskor online, bankkártyával egyenlítheti ki, az új koronavírus fertőzés miatt kialakult egészségügyi helyzetre való tekintettel. Ez a személyes átvételre is vonatkozik.

Az online fizetés kiválasztásával a Cupcake Baby Kft. oldaláról a Simple Pay fizető oldalára lép a Felhasználó, és ezen az oldalon keresztül hajtja végre a fizetést. Az online fizetés elsődleges feltétele, hogy a Felhasználó fizetésre használni kívánt kártyája ilyen jellegű fizetésre alkalmas legyen, vagyis azt a kártyakibocsátó pénzintézet erre a célra is alkalmas kártyaként bocsássa ki, továbbá, hogy a kártya érvényességi ideje a Felhasználó által megjelölt szállítási/átvételi időpontban még ne járjon le. Ezt az online fizetést megelőzően az online fizetési rendszer ellenőrzi és elutasítja azt a kártyát amely a fentebbi feltételeknek nem felel meg. A Felhasználó a fizetéshez meg kell adnia a fizetéshez használni kívánt kártya alábbi adatait:

 • Kártyakibocsátó pénzintézet neve
 • kártya száma
 • a kártyabirtokos neve
 • a kártya érvényessége a kártya hátoldalán szereplő 3 jegyű biztonsági kód

A Simple Pay fizetés adatkezelési elveit a Cupcake Baby Kft. Adatvédelmi szabályzata tartalmazza, mely a weboldalon megtalálható. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen adatkezelési szabályok alkalmazása mellett a fenti adatai az OTP Mobil Kft. Részére, mint adatfeldolgozó részére átadásra kerülnek. A fizetés során beírt adatokat a Cupcake Baby Kft. nem tárolja, azokat az adatfeldolgozó cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók adatvédelmi rendelkezései vonatkoznak ezekre az adatokra.

A megadott adatokat a Felhasználónak meg kell erősítenie, ezt követően visszakerül az Online Áruház oldalára.

A termékek kiválasztása előtt a Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy bankkártyáját az azt kibocsátó bank online fizetésekre aktiválja, és ellenőriznie kell azt, hogy bankkártyájának érvényessége fennáll-e.

A Cup Cake Baby Kft. a honlapon akciós árakat is hírdethet, erre egyértelműen kell utalnia a termékek leírásánál.

Bankkártyás fizetéssel kapcsolatos nyilatkozat

Ezen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával egyidőben Ön az alábbi nyilatkozatot teszi:

Tudomásul veszem, hogy a Cupcake Baby Kft., székhely:1028 Bp. Patakhegyi utca 17. 4/5, mint adatkezelő által a www.cupcakebaby.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail, név, telefonszám, számlázási adatok, szállítási adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

Számlázás

A fogyasztó a fizetést követően Távszámlát kap a regisztráció során megadott e-mail címére. A számla csak a fogyasztó által átvett tételeket tartalmazza, illetve azt a pénzösszeget, melyet valóban kifizetett a rendelése után.

A távszámla ugyanúgy papír alapú számlának minősül, mintha azt postán adta volna fel a számla kibocsátója, nem elektronikus számla, így kizárólag elektronikusan nem megőrizhető.

A Cupcake Baby Kft. által kiállítót Távszámla továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas.

Elállás

Felhasználó jogosult az általa kiválasztott termékek vagy azok egy részének átvételét mindenféle indoklás nélkül megtagadni. A Felhasználó nem gyakorolhatja ezen jogát romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző élelmiszerek esetén.

A Szolgáltató által megvásárlásra felajánlott termékek romlandó, vagy minőségét rövid ideig megőrző élelmiszernek minősölnek, a zárt csomagoláson keresztül a termék megtekinthető, a dobozon fel van tüntetve a gyártási idő, a termék 24 óráig őrzi meg a minőségét.

A jelen pont természetesen nem érinti azokat a jogokat, amelyek a Felhasználót a hibás termékekkel kapcsolatos reklamáció terén, a kapcsolódó hatályos jogszabályok alapján és az ÁSZF szerint megilletik a következők szerint.

A kellékszavatosság, a termékszavatosság

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a kellékszavatossági jogával?

A Cupcake Baby Kft. hibás teljesítése esetén Ön kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Cupcake Baby Kft. val szemben érvényesíthető a kellékszavatossági igény.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Cupcake Baby Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesíthető termékszavatossági igény?

Termékszavatossági igény a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével e jogosultságát elenyészik.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben

Reklamációk, panaszkezelés

A Felhasználó megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból hibásak. Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Vásárlót ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, melyet a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben megtehet.

A termékek átvételének megtagadásáról miden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, megjelölve a hibát.

Mindemellett a Felhasználó a szerződés megkötésével, a termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Cupcake Baby Kft. meghatározott elérhetőségeken. A Cupcake Baby Kft. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a Felhasználó a panaszt írásban jelentette be, Cupcake Baby Kft. a panaszt 30 napon belül válaszolja meg.

A Felhasználó a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.

A Cupcake Baby Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

Panasszal fordulhatnak a Budapest Békéltető Testülethez is az alábbi elérhetőségeken 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31 http://bekeltet.hu/kerelem/ vagy az on-line vitarendezési platformon keresztül:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Vegyes rendelkezések

A www.cupcakebaby.hu weboldalon bemutatott termékekre vonatkozó információk az előzetes tájékozódást szolgálják. A weboldalon megjelenő képek is csak tájékoztató jellegűek.

Az ÁSZF szabályozza a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, így a Felhasználóval létrejövő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában annak rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részévé válnak. Az ÁSZF-re a magyar jogszabályok irányadóak.

Amennyiben az ÁSZF egyszeri vagy ismételt megszegése esetén a Cupcake Baby Kft. nem gyakorolja a szerződésszegés kapcsán őt megillető jogokat, az semmilyen módon nem tekinthető joglemondásnak.

A Cupcake Baby Kft. elérhetőségei

Weboldal címe:

www.cupcakebaby.hu

Cím: 1028 Bp. Patakhegyi utca 17 4/5

telefon: +36 30 4247553

e-mail: info@cupcakebaby.hu

 A jelen ÁSZF ezen verziója 2020. november 30.-án lép hatályba.